o sobie

Katarzyna Walkowska Iwiańska jest absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Filologii Angielskiej. Od 1998 jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Pracę rozpoczęła podczas studiów w Lingwiście i KMPIK jako lektor języka angielskiego. Po ukończeniu studiów pracowała w Ambasadzie USA w Warszawie, następnie w Londynie w Polorbis Travel Ltd. oraz Gullivers Travel Agency.

Od 1993 pracuje jako tłumacz w Polsce wykonując zlecenia dla klientów na rynku polskim i międzynarodowym. Obsługuje na co dzień klientów indywidualnych, instytucjonalnych, firmy prywatne i duże międzynarodowe korporacje. Dzięki sieci kontaktów i współpracy z grupą uznanych tłumaczy działających na rynku polskim i zagranicznym - firma Translations Unlimited Katarzyny Walkowskiej Iwiańskiej niezmiennie stara się sprostać oczekiwaniom wszystkich swoich klientów.

Zapraszam do współpracy.

Wybrane wydarzenia

Tłumaczenie konferencyjne podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 2005-2014
Tłumaczenie konferencyjne podczas konferencji organizowanych przez Polsko Brytyjską Izbę Handlową - 2011-2014
Wizyta studyjna z przedstawicielami MENiS w Finlandii – listopad 2010
Tłumaczenie dla delegacji Polskiej prezydencji w ramach Pompidou Group – posiedzenie Rady Europy - październik 2010